heading
25
Okt
Kurs i ammekuproduksjon
Mære landbruksskole

Program - Kurs i ammekuproduksjon

Fredag 25. oktober


10.45 Oppmøte, kaffe

11.00 Helse i ammeku-buskapen v/Kolbjørn Nybø, TINE

13.00 Lunsj

14.00 Foring i ammekubuskapen v/Rune Lostuen, Felleskjøpet

15.00 Grovfôrdyrking v/ Norsk Landbruksrådgiving

16.00 Pause med enkel servering

16.15 Avl i kjøttfebuskapen v/ Ole Henning Okstad, TYR

17.00 Valg av rase og driftsopplegg v/ Ole Henning Okstad, TYR

18.00 Beitebruk v/Arnodd Kjenstadbakk, Nortura

18.30 Avslutning faglig del

19.00 Middag


Lørdag 26. oktober


08.30 Ammeku gjennom året v/Håvard Jystad, Nortura

09.00 Storfekjøttkontrollen v/Arnodd Kjenstadbakk, Nortura

10:00 Økonomi i ammekuproduksjon v/Håvard Jystad, Nortura

11.00 Fra melk til kjøtt v/Tore Stokke, Nortura

11.30 Lunsj

12.15 Bygg til kjøttfe v/Tore Stokke, Nortura

14.15 Oppsummering, avslutning

14.30 Vel hjem!
Start: 25.10.2013 kl. 10:45
Slutt:26.10.2013 kl. 14:30
Påmeldingsfrist:24.10.2013
Sted: Mære landbruksskole
Pris:kr 1500,- inkl servering
Arrangør: Nortura og Mære landbruksskole
Kontakt: Tove Hatling Jystad
Avdelingsleder
tove.jystad@ntfk.no
eventWeb 3.0