heading
20
Mar
Fagdag Økologisk landbruk m/Årsmøte
Mære landbruksskole

Program fagdag 21. mars

Framtidsbygda i økologisk perspektiv

09.00 Velkommen, ved rektor Rolf Wensbakk, Mære Landbruksskole og Regine Andersen, Oikos Økologisk
Norge
09.20 Å så for den livskraftige bygda, ved Professor Dag Jørund Lønning, Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling
10.00 Pause
10.15 Framtidsbonden sett i ein global samanheng, ved Aksel Nærstad, Utviklingsfondet
10.45 Det går an å drive økologisk familiebruk, ved bonde Torbjørn Støre
11.15 Pause
11.30 "Oljepalmer truer skog og folk i Peruansk Amazonas", ved Ulandslinja/Regnskoglinja-Sund Folkehøgskole
12.00 Bønders rettar til såvarer og om einsrettinga av såvaretilbudet, Regine Andersen:
12.30 Lunsj
13.30 Gruppearbeidet startar
13.30-14.15 Fellessesjon: Lønning/Nærstad/Andersen
14.30-16.00 Spesialsesjonar: Her må deltakaren velge ein av dei seks sesjonane.

A Bygdeutvikling
v/ Aksel Nærstad, Regine Andersen og Dag Jørund Lønning. Dei som er interesserte i å diskutere vidare om utvikling av den livskraftige framtidsbygda på grunnlag av innleiingane tidlegare på dagen held fram i denne spesialsesjonen.

B Baking - mellom anna med mjøl frå gamle kornsortar
v/mesterkokk Jan Kåre Johansen og bonde Torunn Hernes Bjerkem. Jan Kåre er kjøkkensjef på Mære og kjendis-kokk og -baker frå m.a. NRK. Torunn er lidenskapeleg interessert i dei gode eigenskapane i dei gamle kornsortane. Ho har starta nettverk for gammelkorndyrkarar

C Skolehage/Kjøkkenhage
v/Universitetslektor og lidenskapeleg hagedyrker Linda Jolly. Linda underviser i hagebruk på Ås på universitetet som stadig skifter namn - for tida NMBU. Ho har også sin eigen fantastiske hage på Bygdøy der ho bur. Skolehagen opplever for tida ein eventyrleg vekst.

D Fettsyreseminar
v/ Bioteknolog og fiskerikjemiker Frank Hansen. Han kan m.a. "alt" om kva endringar som oppstår i laksen når den skal endres frå å vera ein jeger i havet til å bli planteetar i fangenskap.

E Praktisk Økologisk Landbruk
Busstur til Heidi og Jostein Jørstad på Inderøya. Her får vi sjå nytt Debiogodkjent oksefjøs med luftegård og diskutere vekstskifte og praktisk drift av eit familiebruk

G Gartneri/fruktpressing/saftpressing
v/ Arnar Risan. Frå at gartneri/hagebruk/frukttre/bærbuskar har gått "for lut og kaldt vatn" i mange år opplever ein no stor interesse for å gjere seg nytte av frukt og bær igjen.

Mære Landbruksskole imot store mengder epler, anna frukt og bær kvar haust for å presse for mange kundar. Vi kikker inn i gartneriet og ser på fruktpressa på Mære

18.00 Middag på Mære. Påmelding
19.00 Åpning av Landsmøtet i Oikos Økologisk Norge på Mære Landbruksskole v ordf. Bjørn Arild Gram

21.00 Musikk frå Innherred. Konsert i Mære kyrkje v/Geir Egil Larsen, Einar Olav Larsen, Ingvild Blæsterdalen, Audun Gunnar Larsen og kantor Liv Valle. Arkeolog Bodil Østerås orienterer om Mære og Mære kyrkje

Landsmøtet i Oikos Økologisk Norge held fram på Bjerkem laurdag 22. mars og søndag 23. mars på Bjerkem. Alle medlemmer i Oikos Økologisk Norge kan delta på landsmøtet med talerett. Berre utsendingar har stemmerett.
-1-1-1 -1. -1Tittel / beskrivelse-
Kl. 07:00Årsmøte og fagdag i økologisk landbruk
Kl. 07:00Årsmøte og fagdag i økologisk landbruk
Kl. 07:00Ikke innlagt navn
Kl. 07:00Ikke innlagt navn
Start: 20.03.2014 kl. 09:00
Slutt:21.03.2014 kl. 22:00
Påmeldingsfrist:21.03.2014
Sted: Mære landbruksskole
Pris:300
Arrangør: Oikos Økologisk Norge, Økologisk landbruk, NLR Nord-trøndelag og Mære landbruksskole
Kontakt: Rita Backer Natvig
prosjektleder
rita.natvig@ntfk.no
Weblink:www.maere.no
eventWeb 3.0