heading
27
Okt
Hvordan redusere energikostnadene på gården?
Mære landbruksskole

Hvordan redusere energikostnadene på gården?

Program:

10.00-10.30:
Oppmøte. Kaffe

10.30-10.40:
Velkommen v/ Per Olav Skjølberg, Norsk Landbruksrådgivning

10.40-11.00:
Energitiltak på gårdsnivå, tanker og erfaringer- hvor ligger mulighetene? v/ Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

11.00-11.30:
ENØK-analyse på noen kylling-, mjølk- og svinebruk. Hva er potensialet for energisparing? v/ Trong P. Ristad, Kyllingbonde og rådgiver i NLR.

11.30-11.45:
Pause

11.45-12.30:
Hvordan optimalisere ventilasjon?
Hva er erfaringene med kjøp og bruk av varmeveksler? v/ Bjørn Winje, bonde fra Ytterøya med erfaring fra bruk av varmeveksler, og Sivert Moen, ansvarlig for fjørfe i Fjøssystemer i Midt-Norge.

12.30-13.30:
Lunsj

13.30-13.50:
Hva betyr godt inneklima for produksjonsresultatane?
Kan ny teknikk bidra til å bedre resultatene? v/ Magne Trondmo, rådgiver fjørfekjøtt, Nortura

13.50-14.20:
Hvorfor og hvordan skal vi bruke bioenergi?
Hva gir vi investeringsstøtte til?
Hva må vi tenke på når vi planlegger? v/ Øyvind Halvorsen, Innovajon Norge

14.20-14.40:
Hvorfor er det lurt å tenke energiøkonomisering?
Hva gir vi investeringsstøtte til?
Hva må vi tenke på når vi planlegger? v/ Ståle Kvernrød, Enova

14.40-15.00:
Oppsummering- Aktuelt med videre arbeid med ENØK og bioenergi i tilknytning til bygninger i landbruket? v/ Per Olav Skjølberg, NLR


Start: 27.10.2014 kl. 10:00
Slutt:27.10.2014 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:24.10.2014
Sted: Mære landbruksskole
Pris:450
Arrangør: Mære landbruksskole og Norsk Landbruksrådgiving
Kontakt: Geir FIsknes
Prosejktleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0