heading
13
Jan
Kurs i grovfòrdyrking
Mære landbruksskole

Program

5 kvelder fra kl 18.30 til 21.30.

13.januar

Vekstskifte og omløpsplan, valg av dyrkingsopplegg, konvensjonell og økologisk dyrking

v/ Eva P. Hedegart, NLR

Drenering. Jord- og jordarbeiding, jordstruktur

v/ Jon Olav Forbord, NLR


20.januar

Arter og sorter, frøblandinger.
Høstetid, stubbehøgde, antall slåtter.
Gjenvekst, overvintring


v/ Olav Aspli, FK


27. januar

Fornying av eng med og uten dekkvekst. Ugrasbekjempelse, problemugras v/ Jørn Brønstad, NLR

Gjødsling og kalking v/ Geir Fisknes, Mære


03. februar

Grovfòrøkonomi v/Dagunn Onsaker Moum, NLR

Overvintringsskader hos eng og beitevekster v/ Lars Nesheim, NIBIO

Grovfòrbonde forteller om egen grovfòrproduksjon


10. februar

Fòrkvalitet ved ulike utviklingstrinn, og hos de ulike vekstene.

Hva slags fòr trenger vi til ulik bruk? v/Steinar Viken, Mære

Høsting, mekanisering og konservering v/Atle Haugnes, NLR
Start: 13.01.2016 kl. 18:30
Slutt:10.02.2016 kl. 21:30
Påmeldingsfrist:11.01.2016
Sted: Mære landbruksskole
Pris:Kr 2900,-
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0