heading
18
Mar
Klauvstell og klauvskjæring
Mære landbruksskole

Program

9.00 - 9.30 Kaffe

9.30 - 9.45 Kort presentasjon og orientering om dagen Kursledelse

9.45 - 12.00 Teoridel:

Klauven - oppbygging og funksjon

Om klauvskjæring:
o De gode rutinene
o Forutsetninger for godt arbeid
o Kompetanse

Halthet og klauvsjukdom:
o Synlig og usynlig halthet
o Unormal klauv
o De vanligste klauvproblemene Kolbjørn Nybø

12.00 - 12.15 Oppsummering og inndeling i grupper Kolbjørn Nybø og Kursleder

12.15 - 13.00 Lunch

Ferdig påkledd i fjøs kl 13 !

13.00 - 15.00 Gruppedemonstrasjoner à 1 time

Observasjon på fjøs: Vurdering av bein, klauver og miljø. Individuelt og flokk m/Kolbjørn Nybø
Demonstrasjon av klauvskjæring m/Knut Morken
Start: 18.03.2015 kl. 09:30
Slutt:18.03.2015 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:10.03.2015
Sted: Mære landbruksskole
Pris:Kr 1000,-
Arrangør: Mære landbruksskole og TINE
Kontakt: Tove Hatling Jystad
Prosjektleder
tove.jystad@ntfk.no
eventWeb 3.0