heading
18
Nov
Kurs i gårdsvarme
Mære landbruksskole

Gårdsvarmekurs

Program:

Oppstart kl. 09.30- kaffe, velkomst og innledning.

Videre program fram til lunsj:

Helmer Belbo, NIBIO:
Flis som biobrensel. Egenskaper og kvalitetskrav. Produksjon, tørking og lagring av flis.
Transport, logistikk. Halm som bioenergi

Håvard Midtskogen, Skogselskapet:
Planlegging av gårdsanlegg. Varme og brenselbehov. Prosjektgjennomføring, økonomi.

Lunsj kl. 11.45-12.30

Program etter lunsj:

Innovasjon Norge:
Støtteordninger ved etablering av biovarmeanlegg

Midtskogen:
Varmedistribusjon og infrastruktur.
Ved som bioenergi.

Besøk på halm- og flisanlegg

Slutt senest kl. 16.30.

Start: 18.11.2015 kl. 09:30
Slutt:18.11.2015 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:11.11.2015
Sted: Mære landbruksskole
Pris:kr 900,-
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0