heading
24
Mar
Inspirasjonsdag - nyetablering samiske kulturnæringer
Namsentunet, Grong

Program


12.00 Lunsj

12.45-13.00 Velkommen

13.00-13.30 Røros rein, om å stå i etablererprosessen v/Eva Nordfjell

13.30-14.00 Samisk turisme - utfordringer og muligheter v/Britt Kramvig, Institutt for turisme og nordlige studier v. UiT

14.00 - 14.20 Etablereropplæring v/Leiv Eiriksson Nyskaping AS. Gratis førsteråd v/Matnavet på Mære

14.20 -14.40 Ut på Vidda v/ Risten-Marja Inga

14.40 -15.00 Pause med kaffe

15.00-15.20. Støtte muligheter og oppfølging.
Innovasjon Norge

15.3017.45
Rundbordsprat - 3 bord - skifte bord etter ca 25 min
- en uformell dialog med forskjellige tema rundt småbord. Her kan du få en nærmere prat med foredragsholdere og andre fra virkemiddelapparatet.

Bord 1:
Støttemuligheter
Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, reindrift

Bord 2:
Om markedsorientering, Eva Nordfjell, Rørosrein og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, landbruk

Bord 3:
Kompetanse og oppfølging etablering, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, reindrift, Matnavet på Mære og etablereropplæringen

17.4518.00. Oppsummering og avslutning

VELKOMMEN
Start: 24.03.2015 kl. 12:00
Slutt:24.03.2015 kl. 18:00
Påmeldingsfrist:20.03.2015
Sted: Namsentunet, Grong
Pris:0
Arrangør: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, reindrift og landbruk
Kontakt: Risten-Marja Inga
rådgiver
fmntkin@fylkesmannen.no
eventWeb 3.0