heading
29
Sep
Kurs for nye saueprodusenter
Mære landbruksskole

Kurs for nye saueprodusenter

Kurskvelder:

NB! Datoer er endret i fht vår kurskatalog!

Tirsdag 29. september kl 18.30-21.30

Tirsdag 13. oktober kl 18.30-21.30

Tirsdag 20. oktober kl 18.30-21.30


Kursholder er Morten Munkeby som er lærer ved Mære landbruksskole og en erfaren saueprodusent.

Tirsdag 29. september kl 18.30-21.30
Tema: Hold av sau
Saueraser
Lover og forskrifter vi må kjenne til
Bygninger, tekniske løsninger

Tirsdag 13. oktober kl 18.30-21.30
Tema: Sauen gjennom året
Avl
Valg av livdyr
Fôring og holdvurdering
Innsett
Brunst og paring
Lamming
Beiteslipp
Utmarksbeite/innmarksbeite
Saukontrollen


Tirsdag 20. oktober kl 18.30-21.30
TEMA: Økonomi
Økonomien i saueholdet - utvikling
Forbedringsmuligheter, bruk av saukontrollen
Sykdom hos sau
Tilskudd
Samarbeid i sauenæringa
Investeringer

Kurset inkluderer også besøk til tre saueprodusenter.

Start: 29.09.2015 kl. 18:30
Slutt:20.10.2015 kl. 21:30
Påmeldingsfrist:20.09.2015
Sted: Mære landbruksskole
Pris:kr 2900,-
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Tove Hatling Jystad
Avdelingsleder
tove.jystad@ntfk.no
eventWeb 3.0