heading
15
Okt
GENOs storfeskole: Kurs i storfeavl
Mære landbruksskole

Kursprogram Kurs i storfeavl

Kursets innhold er:

Hvorfor drive avlsarbeid?
Avlsteori
Avl i egen besetning, praktiske øvinger
Eksteriørbedømming
Dilemmaer i avlsarbeidet


Detaljert program:

09:30-09:45. Åpning og presentasjon av kurset

DEL 1. FORMÅLET MED OG MOTIVASJON FOR Å DRIVE AVLSARBEID

09:45-10:15. Målet med og resultater av avlsarbeid på storfe

10:15-10:45. Hva kan jeg som produsent oppnå gjennom avlsarbeid.

10:45-11:00 Pause


DEL 2. AVLSTEORI - METODER OG MULIGHETER

11:00-11:45 Metoder og muligheter for å oppnå avlsmessig framgang

Tradisjonell kvantitativ avl
Krysningsavl
Genomisk seleksjon

11:45-12:15 Gruppearbeid
"Hvilke utfordringer har jeg i min besetning som kan løses gjennom avlsarbeid"

12:15-13:00 Lunsj


DEL 3. AVL I EGEN BESETNING

13:00-14:00 Hvordan oppnå ønsket avlsmessig utvikling i egen besetning med Geno avlsplan

14:00-15:30 Praktiske øvinger med Geno avlsplan

15:30-16:00 Pause

16:00-16:30 Egenskapsfokus /Eksteriør

16:30-17:00 Semin /Gardsokse

17:00-17:30 Kombinert kjøtt- og mjølkeproduksjon - hvordan utnytte besetningen på best mulig måte

19.00 Middag

2.DAG
9:00-11:00 Fjøsbesøk med eksteriørvurdering

11:30-12:30 Oppsummering av eksteriørvurderingene og avlsplankjøringen

12:30-13:30 Lunsj

13:00-13:40 Gjennomgang av avlsarbeidet på NRF

Avlskarusellen

Grunnpilarene
i. Semin
ii. Samvirke
iii. Kukontroll
iv. Ungoksebruk
v. Et felles avlsmål
vi. Genetisk variasjon - Innavl

13:40-14:00 Erfaringer med NRF i et internasjonalt market

14.00-14:45 Gruppearbeid inkl. kort presentasjon og kaffepause:

Dilemmaer i avlsarbeidet:
Hva er best for meg? / for avlsarbeidet?
Samvirke som styringsform (Målrettet styring /10 000 eiere)
Andre raser /krysning
Gardsoksebruk /Semin
Produksjon -/helse og fruktbarhet
Sperm vital, kjønnseparert sæd / ungoksebruk
Omfang på bruk av enkeltokser - innavl
Utmjølkingshastighet /lekkasje
Ytelsenivå - kraftfór-/grovfórandel

14:45-15:15 Betydningen av god avlsrådgiving for avlsarbeidet

15:15-15:30 Oppsummering, avslutning og evaluering
Start: 15.10.2013 kl. 09:30
Slutt:16.10.2013 kl. 15:30
Påmeldingsfrist:14.10.2013
Sted: Mære landbruksskole
Pris:Kr 1900,- . Middag og overnatting kommer i tillegg.
Arrangør: Mære landbruksskole i samarbeid med GENO
Kontakt: Tove Hatling Jystad
Avdelingsleder
tove.jystad@ntfk.no
eventWeb 3.0