heading
07
Okt
Kurs i korndyrking
Mære landbruksskole

Kurs i korndyrking

07.10.:
Jordartene. Jordstruktur/jordpakking/erosjon. Ensidig/allsidig driftsopplegg
Jordarbeiding til korn. Såmengder. Såbed. Såtid. Aktuelle jordarbeidingsredskap

14.10.:
Arter og sorter. Kornartene bygg, havre og kveite. Egenskaper, dyrkingsomfang, bruksområder, krav til jord og gjødsling. Aktuelle sorter for Trøndelag. Høsting, tørking og lagring av korn

21.10.:
Gjødsling: Næringsstoffene, Gjødsling til korn. Organisk og mineralgjødsel.
Kalking

28.10.:
Plantevern: Ugras, sjukdommer, skadedyr.

04.11.:
Økonomi i kornproduksjonen. Alternativer til korn: oljevekster, erter. Økologisk korn

Kvalitet og pris

Oppsummering, evaluering og avslutning

Forelesere på kurset er:

Olav Aspli, Fagsjef i Felleskjøpet
Jon Olav Forbord, rådgiver i Norsk landbruksrådgiving
Ingrid Gauslaa, rådgiver i Norsk landbruksrådgiving
Sveinung Flægstad, bestyrer Steinkjer kornsilo.

Start: 07.10.2015 kl. 18:30
Slutt:04.11.2015 kl. 21:30
Påmeldingsfrist:05.10.2015
Sted: Mære landbruksskole
Pris:2900
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0