heading
18
Okt
Økologisk seminar - Kulturgården Bjerkem
Kulturgården Bjerkem, Henning i Steinkjer

Økologisk seminar - Kulturgården Bjerkem

PROGRAM

08.30 Økologisk te, kaffe, brusebadboller m.m.,
Registrering med Økologisk frukostmusikk ved Vorum trio

09.30 Opning

Del I Økologisk landbruk

09.45 Håvard Steinshamn: Kløver
Kløver er ein av nøklane for å lukkast med økologisk landbruk. Hå-vard Steinshamn er ein av dei som kan mest om kløver i Norge. Han er populært kalt Kløverkongen. Han er tilsett ved Bioforsk Økologisk på Tingvoll.
10.35 Regine Andersen: Bønders rettar til såvarer.
Regine er dagleg leiar i Oikos Økologisk Norge. Ho er Noregs frems-te ekspert på bønders rettar til såvarer og er ma. brukt i internasjo-nale forhandlingar om slike spørsmål. I sommar har ho kome ut med boka: Realising Farmers' Rights to Crop Genetic Resources - Success Stories and Best Practices. Hovedredaktør og ein av for-fattarane er Regine Andersen
11.10 Marianne Leisner: Permakultur som planleggingsverktøy for mangfold og bærekraft

11.45 Økologisk minimarked. Salg av økologiske varer

12.00 ØKOLOGISK LUNSJ

Del II Politikk/samfunn/forsking/trend

13.15 Håvard Steinshamn: Trendar i mjølkeproduksjonen
13.30 Aksel Nærstad: Bærkraftig Landbruk.
Nærstad er tilsett i Utviklingsfondet og hevder at svolt i verden i dag først og fremst skyldes politiske val

Del III Mat og Helse
14.15 Anders Lynneryd: Økologisk mat og helse
Anders er økologisk bonde og ein av dei leiande i produsentfore-ninga Wästgötarna som har spesialisert seg på kornproduksjon på gammelt sortsmateriale.
15.00 Marianne Schjetne: Mat og matglede
Marianne Schjetne er styrar ved Bakklandet Barnehage i Trond-heim. Ho har hatt ein fantastisk suksess i barnehagen ved å gå over til å sjå på maten og måltidet som pedagogisk sentralt i heile barne-hagen. Her er så mye som muleg (over 50%) av maten økologisk og helst kortreist

15.45 Økologisk minimarked (forts).

Info: jakob@bjerkem.com 95 99 35 69 Arr: Oikos Nord-Trøndelag
Start: 18.10.2013 kl. 08:30
Slutt:18.10.2013 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:18.10.2013
Sted: Kulturgården Bjerkem, Henning i Steinkjer
Pris:900,-
Arrangør: Oikos Trøndelag
Kontakt: Rita Natvig
Prosjektleder
rita.natvig@ntfk.no
eventWeb 3.0