heading
29
Jan
Antibiotikaresistens - landbruk og folkehelse
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer, det store auditoriet B-123

Program

Program for dagen:

10.00 Kaffe

10.30 Åpning ved ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram

10.45 Antibiotikaresistens i husdyrpopulasjonen; med hovedvekt MRSA og ESBL - hva vet vi ? Marianne Sunde, forsker Folkehelseinstituttet

11.15 Antibiotikaresistens i humanmedisin - utfordringer og utsikter. Andreas Radtke, smittevernoverlege ved St Olavs hospital

11.45 Enkel servering

12.30 Hvilken strategi har næringa? Ola Nafstad, fagdirektør husdyr i Animalia

13.00 Hva gjør Mattilsynet med utfordringen? Solfrid Åmdal, leder for seksjon landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet,

13.30 God status på antibiotikaresistens: Hva gjør norske bønder riktig ?
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

14.00 Vel heim
eventWeb 3.0