heading
31
Jan
Fagdag for Naturbruksskolene: Tema klima, miljø og bærekraftig utvikling
Landbrukets Hus, Oslo

Program fagdag klima, miljø og bærekraftig utvikling

Fagdag klima, miljø og bærekraftig utvikling 31. januar 2014:

09:30 Kaffe og registrering

10:00 Velkommen til Landbrukets Hus med kulturelt innslag

10.15 Daglig leder Christian Anton Smedshaug, Agrianalyse: Utdanning for en miljø- og klimatilpasset landbruks- og naturforvaltning

11:00 Pause

11:15 Fylkesagronom Øystein Haugerud, FMLA Buskerud: Jorda som biologisk og matproduksjonsressurs

12:00 Lunsj

12:45 Hvordan bidrar naturbruksskolene gjennom sin opplæring til miljø- og klimabevissthet der mat og natur står i fokus? Innledninger ved naturbruksskolene Mære landbruksskole, Sogn- jord og hagebruksskule, Tomb videregående skole og Hvam. videregående skole.

13:45 Diskusjonsrunde

14:15 Pause

14:30 Skolerettede utdanningstilbud ved fra seksjon for lærerutdanning, NMBU

14.45 Kort info om internasjonalt arbeid og utvekslingsmuligheter for naturbruksskolene ved Petter Høistad og Pål Styrk Hansen fra Naturbruk Stabekk vgs.

15:00 Oppsummering og avsluttning av dagen

Benytt anledningen til å møte kollegaer, dele kunnskap og erfaringer og videreutvikle vårt kompetansenettverk innen naturbruksutdanningene!
Start: 31.01.2014 kl. 09:30
Slutt:31.01.2014 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:31.01.2014
Sted: Landbrukets Hus, Oslo
Pris:0
Arrangør: Naturbruksskolenes Forening og Seksjon for lærerutdanninga på NMBU
Kontakt: Rita Backer Natvig
Prosjektleder
rita.natvig@ntfk.no
Weblink:www.naturbruksskolene.no
eventWeb 3.0