heading
02
Okt
Fagdag om jordstruktur
Mære landbruksskole

Fagdag om jordstruktur

Program

Fagdag jordstruktur
0nsdag 2. oktober 2013
09.30-10.00 Kaffe

10.00-10.15 Vel møtt. Kort innledning ved Geir Fisknes, Mære

10.15-11.00 Jordstruktur, jordpakking ved Trond Børresen, Professor i jordkultur

Hva er god jordstruktur?
Hvordan påvirkes jordstrukturen av dagens landbruksdrift?
Hva kan vi gjøre for å opprettholde en god jordstruktur?

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Børresen forts.

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.40 Jordkultur i Trøndelag ved Jon Olav Forbord, rådgiver, NLR

Allsidig/ensidig drift
Luft og vatn i jorda og næringsomsetning
Jordarter, jordpakking, jordarbeiding
Hva har vi lært, og hvordan praktiserer vi?

13.40-13.45 Kort pause

13.45-14.45 Drenering- et viktig jordkulturtiltak ved Audun Grav, fylkesagronom
Tilskott til grøfting:
Planlegging, godkjenning, utføring

14.45-15.00 Oppsummering og avslutning
Start: 02.10.2013 kl. 09:30
Slutt:02.10.2013 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:30.09.2013
Sted: Mære landbruksskole
Pris:Ingen kursavgift
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0