heading
20
Okt
Kurs i dyrking av grovfòr
Mære landbruksskole

Kurs i dyrking av grovfòr

Program
Kveldskurs, kl. 18.30-21.30.

20.10. Vekstskifte, omløpsplan. Valg av dyrkingsopplegg Eva P. Hedegart, NLR
Drenering Audun Grav, FMLA
Jord- og jordarbeiding, jordstruktur Jon Olav Forbord, NLR

28.10. Arter og sorter av grovfòrvekster Olav Aspli, FK
Høstetid, stubbhøgde, ant. slåtter, gjenvekst, overvintring

03.11. Gjødsling og kalking. Geir Fisknes
Ugrasbekjempelse, problemugras
Gjenlegg til eng. Jørn Brønstad, NLR

17.11. Grovfòrøkonomi Dagunn O. Moum, NLR
Overvintring hos eng- og beitevekster Lars Nesheim, Bioforsk
Grovfòrbonde forteller om egen grovfòrproduksjon Tove H. Jystad

19.11. Fòrkvalitet. Hva slags fòr trenger vi til ulik bruk? Steinar Viken
Høsting, mekanisering. Konservering Atle Haugnes, NLR

Oppsummering og avslutning


Start: 20.10.2014 kl. 18:30
Slutt:17.11.2014 kl. 21:30
Påmeldingsfrist:17.10.2014
Sted: Mære landbruksskole
Pris:2900
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0