heading
14
Okt
Kystskogkonferansen
Stjørdal Quality Airport Hotel

Kystskogkonferansen

I skogreisingsskogene i kystskogfylkene blir store tømmervolum i hogstmodne i de kommende ti-årene. Men infrastrukturen i disse områdene er for svak og dårlig utbygd til å håndtere de transportvolum dette vil medføre Det kreves derfor en ekstraordinær oppmerksomhet og satsing på infrastruktur i kystskogbruket for at ikke store biomasseressurser skal gå tapt. Løsningene presenteres i rapporten fra prosjektet INFRASTRUKTURPROGRAM FOR KYSTSKOGBRUKET som presenteres under konferansen.

Første del av konferansen arrangeres i samarbeid med Skogkurs,
i tilknytning til Fagsamling vei.


Program for medlemsmøtet 13. oktober - legges ut i løpet av kort tid!

PROGRAM FOR KYSTSKOGKONFERANSEN 14. oktober
Start: 14.10.2015 kl. 09:00
Slutt:14.10.2015 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:06.10.2015
Sted: Stjørdal Quality Airport Hotel
Pris:575
Arrangør: Skognæringa Kyst
Kontakt: Torgunn Sollid
torgunn@kystskogbruket.no
eventWeb 3.0