heading
12
Okt
Grunnmodul lokal kjøttforedling.
Steinkjer videregående skole, pølsemakeriet.

Grunnmodul - lokal kjøttforedling

Grunnleggende kunnskap om kjøtthåndverk for lokalmatprodusenter. 7 heldagssamlinger og 2 dager hospitering i bedrift.

Målet med grunnmodul lokal kjøttforedling er å gi deltakerne en sammenhengende og grundig opplæring i kjøtthåndverk. Økt fagkunnskap i kombinasjon med praksis gir bedre lokalmatprodusenter. Deltakerne får en god forståelse og oppmerksomhet rundt de problemstillingene man møter i arbeidshverdagen og hvordan man kan løse utfordringene med mangfold og muligheter. Mellom andre og tredje samling tilbys deltakerne å hospitere to dager ute i kjøttbedrift med fordypning i ett tema.

Målgruppen er lokalmatprodusenter som planlegger å starte egen nedskjæring og videreforedling eller som allerede har eget kjøttforedlingsanlegg. Eller for deg som samarbeider med en kjøttforedlingsbedrift og selger egne produkter på Bondens Marked, til butikk eller storhusholdninger.

1.samling: 12.-13. og 14.oktober, Steinkjer vgs /pølsemakeriet.
2.samling: 23. og 24.november, Steinkjer vgs /pølsemakeriet
Hospitering i kjøttbedrift to dager
3.samling: 8. og 9.februar 2016, Mære landbruksskole / Steinkjer vgs
Individuell studie og arbeidsperiode mellom samlingene.

Maks 12 deltakere.
Vel møtt til lærerike dager i lokal kjøttforedling!

Start: 12.10.2015 kl. 10:00
Slutt:09.02.2016 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:03.10.2015
Sted: Steinkjer videregående skole, pølsemakeriet.
Pris:6400
Arrangør: Matnavet Midt i smarbeid med Steinkjer vgs
Kontakt: Beth Tronstad
Næringsmiddelteknolog
beth.tronstad@ntfk.no
Weblink:www.matnavet.no
eventWeb 3.0