heading
14
Jan
Økologisk seminar
Rica Hell, Stjørdal

Økologisk seminar

Velkommen til

Nasjonalt økomelk-seminar og avslutning for forskningsprosjektet FORUT.

Forskningsprosjektet FORUT:

Formålet med prosjektet FORUT er å framskaffe kunnskap som gjer gardbrukaren betre i stand til å produsere høge grovfôravlingar med høg fôrverdi innafor rammer som dei naturgitte ressursane sett, tilpasse grovfôrproduksjonen og mjølkeproduksjonen til dei naturgitte ressursane og vurdere økonomien, ressursbruken og miljøeffektar knytt til fôrproduksjon og fôrrasjon.

Foregangsfylke økologisk melk:
Foregangsfylke økologisk melk er ett av 6 utvalgte «foregangsfylker» i Norge. Landbruks- og matdepartementets mål med denne satsinga er å bygge kompetanse på et fagområde innen økologisk
produksjon for så å spre det videre til resten av landet. Hovedmålet er å nå 15% økologisk produksjon og forbruk innen 2020.
Start: 14.01.2015 kl. 09:30
Slutt:15.01.2015 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:08.01.2015
Sted: Rica Hell, Stjørdal
Arrangør: Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, Norsk landbruksrådgivning og TINE.
Kontakt: Eva Pauline Hedegart
eva.hedegart@nlr.no
eventWeb 3.0