heading
09
Apr
Mer økologisk grønt - ja takk
Sæther gård, Levanger

Mer økologisk grønt - ja takk!


Møt opp på Sæther gård på Levanger 9.april

Tema: Markedsmuligheter for økologisk grønt

Fylkesmannen landbruksavdeling i Nord-Trøndelag i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Nord-Trøndelag og ØkoLogisk Midt-Norge vil med dette invitere til et inspirasjons - og nettverksmøte med formål å sette litt ny fokus på mulighetene for å dyrke mer økologisk grønt i Trøndelag.
Fredag 21. mars kom det følgende nyheter ut på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet:
«Omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen økte med 16 prosent i 2013. Dermed har omsetningen av økologisk mat totalt økt med nesten 1 milliard kroner de siste sju årene.
Økologiske meieriprodukter og grønnsaker er de største salgsvarene. Frukt, bær og nøtter økte salget med nesten 50 prosent fra 2012, men har bare en prosent av totalsalget innenfor sin gruppe. Men det er egg som har størst andel økologisk omsetning, med nesten seks prosent av det totale eggsalget.
Det var også en god økning i det økologiske salget gjennom andre kanaler (14,3 prosent), hvorav salg til storhusholdning økte med 22,4 prosent.»

Litt om foredragsholderne:
Leila Hyvonen er salgsansvarlig i produsentsammenslutningen ØkoLogisk Midt-Norge, en samvirkeorganisasjon som omsetter økologisk grøntprodukt for produsenter som ikke har grossistavtale.
Kari Mette Holm jobber som prosjektansvarlig for foregangsfylke økologiske grønnsaker Vestfold. Hun sitter med markedskompetanse dagligvare, storkjøkken og offentlige innkjøp.
Bjørn Inge Jenssen er ass. kjøkkensjef på Ørland hovedflystasjon som startet sin økologiske satsing i 2006 og er i dag 17% økologisk.
Inger Åse Evenmo er ansvarlig for frukt- og grøntavd. på Mega Verdal der de tilbyr et bredt utvalg økologisk frukt og grønt.
Ole Bård Rekstad, startet med økologisk produksjon av en lang rekke grøntprodukt i 2006. Omfanget er økt gradvis og nå er nesten hele gården på 400 daa lagt om til økologisk, der ca 40 daa er økologisk grønt.
Start: 09.04.2014 kl. 10:15
Slutt:09.04.2014 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:08.04.2014
Sted: Sæther gård, Levanger
Pris:0
Arrangør: Fylkesmannen i Nord-TRøndelag, Norsk landbruksrådgiving NOrd-Trøndelag, ØkoLogisk Midt-Norge
Kontakt: Kari Kolle
fmntkko@fylkesmannen.no
eventWeb 3.0