heading
10
Mar
Framtidas melkefjøs
Mære landbruksskole, gymsalen

Framtidas melkefjøs

Melkeprodusenter, tillitsvalgte i landbruket, landbrukets støtteapparat og andre interesserte!

Velkommen til åpent møte på Mære landbruksskole

Framtidas melkefjøs
- Hvordan skal framtidas melkefjøs utformes og innredes?

I forbindelse med at det skal bygges nytt melkefjøs på Mære, inviteres gårdbrukere og fagmiljø i landbruket til møte. Vi inviterer melkeprodusenter og andre i næringen for å legge et godt grunnlag for utvikling av det nye kompetansesenteret for melkeproduksjon på Mære.
Hensikten med møtet er å samle innspill fra praktikere og rådgivere til hvordan det nye melkefjøset skal bygges, hva det skal inneholde og hvordan det skal bli en god kompetansearena for landbruket. Møtet er midt i blinken for andre gårdbrukere som står foran ombygging/nybygging.


Tid: Mandag 10. mars kl 09.30 til 15.00
Sted: Mære landbruksskole, gymsalen


Ingen deltakeravgift, enkel bevertning.

På grunn av servering, ber vi om påmelding innen 6. mars (under fanen Påmelding)


Fylkestinget i Nord-Trøndelag vedtok i desember 2013 en stor satsing på Mære, og vil blant annet investere i nytt storfefjøs og på sikt ruste opp eksisterende melkefjøs til storfekjøttproduksjon.


Velkommen!

Rolf Wensbakk
Rektor
Mære Landbruksskole

Bjørn Åge Fjeset
Avdelingsleder
Mære Landbruksskole
Start: 10.03.2014 kl. 09:30
Slutt:10.03.2014 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:09.03.2014
Sted: Mære landbruksskole, gymsalen
Pris:Ingen deltakeravgift
Arrangør: Mære landbrukskole
Kontakt: Bjørn Åge Fjeset
Avdelingsleder
bjorn-age.fjeset@ntfk.no
eventWeb 3.0