heading
14
Apr
Skognæringskonferanse, Namsos
HiNT, Namsos

Skognæringskonferanse

Skognæringa - i posisjon for vekst

På HINT, Namsos 14. april 2015

Økt bærekraftig verdiskaping, klimautfordringer og karbonfangst, setter skogpolitikk på dagsorden over hele kloden. Trøndelag med sin skognæringsklynge har det beste utgangspunkt for å delta i denne utviklingen.

Konferansen vil synliggjøre potensialene og veien videre for vekst og utvikling i skognæringa. Næringa skal fortsatt være konkurransedyktig i den nye bioøkonomien.

Skognæringa i Trøndelag vektlegger samarbeid i alle skogverdikjedene. Trøndelagsfylkene er den eneste regionen i landet som har en komplett skognæringsklynge, bl.a. fordi vi i Trøndelag har hatt et godt og nødvendig samarbeid med politikere og forvaltningen siden oppstarten i 2004. Vi ser at aktiviteten øker.

Trøndelag har god erfaring med og tro på skogpådrivere. I skogpådriverprosjektet i Namdal er det spesielt skogsveger og skogkultur som vektlegges.

Skognæringsklyngen har ambisjoner om videre vekst og utvikling!


Les mer på Kystskogbrukets hjemmeside her.

Start: 14.04.2015 kl. 10:00
Slutt:14.04.2015 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:10.04.2015
Sted: HiNT, Namsos
Pris:Ingen deltakeravgift
Arrangør: Skognæringa i Trøndelag
Kontakt: Knut Sklett
Skognæringa i Namdalen
knut.sklett@ntfk.no
eventWeb 3.0