heading
07
Jul
Nordisk Kornkongress om "Urkorn, kulturkorn og bevaringsverdige sorter"
Steinkjer

Nordisk Kornkongress "Urkorn, kulturkorn og bevaringsverdige sorter"

Nordic heritage varieties of cereals
"History, cultivation, brewing, baking, food quality and Health"
For more information in English contact: torunn@bjerkem.com

Steinkjer, Norge 7.-9. Juli 2015

Interessen for biologisk kornmangfold er sterk voksende. Stadig flere forbrukere, bønder, bakere, møllere, helsearbeidere og forskere blir interessert i temaet. Stadig flere erfaringer, prosjekter og forskningsresultater er interessante å formidle i et tverrfaglig miljø og til samfunnet generelt.


Den nordiske kornkongressen om urkorn, kulturkorn og bevaringsverdige sorter, er derfor opprettet som en møteplass for alle ledd i produksjonskjeden, samt støtteapparat, forskere, helsearbeidere og forbrukere som er interessert i å hente ny kunnskap om kultursortene.
Ideen er å vise frem det rike kornmangfoldet som finnes, og å få frem de kvaliteter som eksisterer når det gjelder smak, næringsinnhold, dyrkings- og tilberedningsegenskaper.

Arrangøren
I 2015 er det Norges tur til å være arrangør. Kulturgården Bjerkem i Trøndelag, har på vegne av det nylig etablerte nettverket for lokalt mel i Trøndelag, tatt på seg vertskapet for konferansen. Nettverket består i dag av 67 enkeltpersoner (bønder, bakere, møllere, rådgivere og eiere av utsalgsteder). Regionen har ikke vært aktiv i det akademiske miljøet tidligere, og deres nettverk gjenspeiler en voksende folkelig interesse for fagfeltet.
Start: 07.07.2015 kl. 09:00
Slutt:09.07.2015 kl. 16:00
Påmeldingsfrist:03.07.2015
Sted: Steinkjer
Arrangør: Nettverk for lokalt mel i Trøndelag
Kontakt: Torunn Hernes Bjerkem
Prosjektleder
torunn@bjerkem.com
eventWeb 3.0