heading
17
Nov
Skal vi satse på biogass i landbruket?
Mære landbruksskole

Skal vi satse på biogass i landbruket?


Bygging av biogassanlegg er et av de mest effektive tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket.
Metan, som er en sterk drivhusgass, dannes når husdyra fordøyer fòret, særlig hos drøvtyggere, og slippes ut gjennom åndedrett og gjødsel.


Ved å behandle gjødsla i et biogassanlegg kan metangassen samles opp og brukes som brensel eller drivstoff. Å bygge biogassanlegg er kostbart, og det er av årsakene til at det er bygd få anlegg hittil.


På seminaret gis en status på biogass i landbruket i landet, vi ser på ulike typer anlegg, og hvilke muligheter som finnes for at det skal bygges flere anlegg.

Start: 17.11.2015 kl. 09:30
Slutt:17.11.2015 kl. 14:00
Påmeldingsfrist:10.11.2015
Sted: Mære landbruksskole
Pris:Ingen kursavgift
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir FIsknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0