heading
02
Feb
Voksenopplæring 2016-2017
Mære landbruksskole og Val videregående skole

Voksenopplæring 2016-2017

Voksenopplæring i naturbruk 2016-2017Mære landbruksskole tilbyr to-årige voksenopplæringskurs innen landbruk og gartnernæring.

Kommende skoleår starter vi opp med Vg2 landbruk og gartnernæring. Dette gir grunnlag for å søke videre til Vg3 landbruk og Vg3 gartnernæring neste skoleår, som gir kompetanse tilsvarende agronom eller gartner.

Ett kurs legges til Mære landbruksskole. Storparten av undervisninga gjennomføres på kveldstid, en fast kveld pr uke, med noen heldager i tillegg. Et kurs blir også lagt til Val videregående skole i Ytre Namdal. Undervisninga foregår på Mære og Val annenhver kurskveld med nettoverføring til det andre kursstedet.

Er du over 25 år og ønsker opplæring som fører fram til agronom- eller gartnerkompetanse sender du søknadsskjema snarest til: Mære landbruksskole, Mærevegen 163, 7710 Sparbu. Søknadsfrist er 1. mars.

Undervisninga er samlingsbasert, med nettstøtte. Den enkelte elev må disponere egen PC med internettilkobling.


Info om VG2 Landbruk- og gartnernæring

Søknadsskjema 2016.

Start: 02.02.2016 kl. 09:00
Slutt:10.06.2016 kl. 22:00
Sted: Mære landbruksskole og Val videregående skole
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
Filvedlegg: Vg2 Landbruk og Gartnernæring.pdf
Søknadsskjema.2016..pdf
eventWeb 3.0