heading
21
Okt
Fagdag om jord og jordsmonn
Mære landbruksskole

Fagdag om jord og jordsmonn

2015 er FNs internasjonale år for jordsmonn.

På sine hjemmesider skriver Jord og landskap følgende om jord:

"Visste du at jord er basisen for produksjon av mat og fôr, og at jordsmonn har en viktig funksjon i økosystemer og derfor påvirker vår livskvalitet? Jordsmonnet har i alt for lang tid blitt forsømt. Vi ser ikke sammenhengen mellom jord og maten vi spiser, vannet vi drikker, klimaet, biodiversitet og vår livskvalitet. Vi må snu denne tendensen og fokusere mer på vern og vedlikehold av våre jordressurser."

I vårt land ser vi sammenhenger mellom jordpakking og avlingsnedgang. Verdifull matjord bygges ned i raskt tempo. Kunnskaper om livet i jorda er mangelfull. Vi har i lang tid fokusert sterkt på å tilføre jorda kjemiske substanser for å opprettholde avlingene. Jordstruktur og jordas biologiske liv har blitt stemoderlig behandla.


På markdagen 21. oktober skal vi lære mer om grynstruktur, sopper og bakterier i jorda, mold, jordvannet m.m.. Vi demonstrerer virkningen av pakking på jorda og utstyr for jordløsning.
Start: 21.10.2015 kl. 09:30
Slutt:21.10.2015 kl. 14:30
Påmeldingsfrist:19.10.2015
Sted: Mære landbruksskole
Pris:Ingen kursavgift
Arrangør: Mære landbruksskole, Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag, Fylkesmannens landbruksavd., Nord-Trøndelag bondelag
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0