heading
02
Okt
Fagdag om jordstruktur
Mære landbruksskole

Fagdag om jordstruktur

God jordstruktur er svært viktig for at plantene skal få gode vekstforhold. Den mest ønskelige jordstrukturen på dyrkajord er ei jord som inneholder både store og mindre aggregater. Dette gir store porer som er luftfylte og mindre porer som er vannfylte, slik at planterøttene har god tilgang på både luft og vatn.

På fagdagen vil vi se nærmere på jordstrukturen på ulike jordarter under skiftende drifts- og bruksforhold, og hvordan dette påvirkes i dagens jordbruk. Videre vil vi se spesielt på virkning av drenering, og spesiell omtale av grøfting i lys av at det nå igjen er innført tilskott til grøfting av jord.

Start: 02.10.2013 kl. 09:30
Slutt:02.10.2013 kl. 15:00
Påmeldingsfrist:30.09.2013
Sted: Mære landbruksskole
Pris:Ingen kursavgift
Arrangør: Mære landbruksskole
Kontakt: Geir Fisknes
Prosjektleder
geir.fisknes@ntfk.no
eventWeb 3.0