EventWEB topptekst
Underteksten kommer her

Plantevernkurs 2015

Program:

mandag 9. mars
18.00-20.00: Registrering, gjennomgang av kursets innhold, mål og arbeidsmetoder.
Integrert plantevern
20.00-22.00: Godkjenning og bruk av plantevernmidler

Onsdag 11. mars
18.00-20.00:Hva er et plantevernmiddel?
20.00-22.00:Plantevernmidler og miljø

lørdag 14. mars. NB! Obligatorisk.
09.00-11.30 Sprøyteutstyr, innstilling og bruk.
11.30-12.00 Lunsj i kantina
12.00-14.00 Plantevernmidler og helse

Mandag 16. mars
18.00-19.30 Repetisjon, gjennomgang av arbeidsoppgaver
20.00-21.00 Eksamen