EventWEB topptekst
Underteksten kommer her

Kurs i eierskifte

Program

1.dag (09.30 til 14.30):

- Mellommenneskelige forhold og juridiske spørsmål (odelsrett, særeie/felleseie)

- Skattespørsmål - gevinstbeskatning på selger

- Arveavgift

- Fastsetting av nytt avskrivningsgrunnlag for kjøper

- Skogbeskatning

- Fastsettelse av kjøpesum


2.dag (09.30-14.30):

- Trygderettigheter for kjøper og selger

- Førtidspensjonsordning for selger

- Alternative overdragelsesformer og selskapsformer

- Finansiering av eierskifte

- Økonomisk tilpasning for ny eier

- Gjennomgang av et eierskifte - eksempel

- Hvor søke råd ?