EventWEB topptekst
Underteksten kommer her

Kurs i dyrking av grovfòr

Program
Kveldskurs, kl. 18.30-21.30.

20.10. Vekstskifte, omløpsplan. Valg av dyrkingsopplegg Eva P. Hedegart, NLR
Drenering Audun Grav, FMLA
Jord- og jordarbeiding, jordstruktur Jon Olav Forbord, NLR

28.10. Arter og sorter av grovfòrvekster Olav Aspli, FK
Høstetid, stubbhøgde, ant. slåtter, gjenvekst, overvintring

03.11. Gjødsling og kalking. Geir Fisknes
Ugrasbekjempelse, problemugras
Gjenlegg til eng. Jørn Brønstad, NLR

17.11. Grovfòrøkonomi Dagunn O. Moum, NLR
Overvintring hos eng- og beitevekster Lars Nesheim, Bioforsk
Grovfòrbonde forteller om egen grovfòrproduksjon Tove H. Jystad

19.11. Fòrkvalitet. Hva slags fòr trenger vi til ulik bruk? Steinar Viken
Høsting, mekanisering. Konservering Atle Haugnes, NLR

Oppsummering og avslutning