EventWEB topptekst
Underteksten kommer her

Fagdag - bærekraftig naturbruk nye utfordringer innen jord/planteproduksjon og akvakultur

Tidspunkt: Fredag den 6. februar - kl. 10.00-16.00.

Sted: NMBU, Ås

Kl. 10.15: Åpning/velkomst ved leder av SLL, professor Edvin Østergård og leder av NSL, rektor Astrid Langmoen Olsen

kl. 10.30-12.30 Plenumsforedrag fra - 3 kvarter + spørsmålsrunde for hver:
Deltema 1: Klimatilpasset jord- og plantekultur. Professor Tore Krogstad og Forsker Åshild Ergon.
Deltema 2: Akvakultur: utfordringer knyttet til fiskefór - nå og i framtida. Professor Margareth Øverland

Kl 12.30-13.15: Lunsj

kl. 13.15: Paralleller: Først ca 30 min. innledninger for hvert hovedtema.
Jord/planter: Agropro - Professor Anne Kjersti Uhlen
Akvakultur: Fòrtek - Seksjonssjef Olav Fjeld Kraugerud

Kl. 13.45: Gruppearbeid

Kl.14.30: Kaffepause

Kl. 14.45: Oppsummering av gruppearbeid - felles diskusjon

Kl. 15.00: Aktuell informasjon
NSF v/sekretær Rita Natvig: aktuelle saker
SLL v/studieleder Sigrid Gjøtterud: studietilbud innen lærerutdanning naturbruk

Kl. 15.20: Felles avslutning.

Kl. 15.30: Slutt