EventWEB topptekst
Underteksten kommer her

Markdag om jord og jordsmonn. NB! Utsatt til høsten (September)

Oppstart kl. 10.30 i hallen med kaffe (gå inn hovedinngangen) - orientering om dagen.
10.45 Åpning: Sammenheng mellom jord/jordstruktur og økt matproduksjon. Klimasmart landbruk.
Videre ulike poster ute på Mære:

Demonstrasjon av jordløsner. Atle Haugnes, NLR

Jordprofil og demonstrasjon av jordas gjennomtrengelighet. Bruk av penetrometer. Jon Olav Forbord, NLR

Jorda inneholder ikke bare N, P og K, men også meitemark, mykhorizza, sopp, bakterier og mold. Øystein Haugerud, FMLA Buskerud.

Hjulutrustning og effektiv kjøring. Gjermund Ruud Skjeseth, NLR Hedmark.

Lunsj kl. 12.15.-13.00.


Vel møtt til et interessant og viktig tema.

Ingen påmelding- ingen deltakeravgift!