EventWEB topptekst
Underteksten kommer her

Program Kortnebbgåsa - død eller levende

Vi samler gårdbrukere, forskere og myndigheter med interesse for kortnebbgåsa til seminar på Mære landbruksskole.

Kaffen står klar fra kl 10.30.


11.00 Gås om våren; hva medfører dette for gårdbrukeren?

Ingunn Tombre, NINA og Anne Kari Bergjord Olsen,
Bioforsk Midt-Norge Kvithamar


11.45 Bonden og gåsa, v/bonde

12.00 Gåselunsj; smakebiter av gås med tilbehør fra Mæres kjøkkensjef, Jan Kåre Johansen.

12.30 Gåsejakt; hvorfor tilrettelegge og hvordan?
Ingunn Tombre, NINA

13.00 Kan gåsa bli mat? Nina Solbakk, Trøndelag forskning og utvikling

13.30 Nytt i tilskudds-systemet, v/Anstein Lyngstad, Fylkesmannens landbruksavdeling

14.00 Vel heim!Seminaret er en del av Forskningsdagene 2014 og er en av Kompetanseløft Trøndersk landbruk sine månedlige kompetansekafeer.